Centrum prasowe

19 czerwca 2008

Imperial Tobacco Group PLC ogłasza projekty restrukturyzacji integracyjnej w Polsce

Imperial Tobacco Group PLC ogłosił dziś szereg projektów restrukturyzacyjnych w Europie, które ma zamiar wdrożyć stopniowo w ciągu najbliższych trzech lat, w ramach integracji spółek Imperial Tobacco i Altadis.

Projekty obejmują sprzedaż i marketing, produkcję oraz funkcje wspierające na szeregu rynkach. Ich celem jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy w pełnym wyzwań i wysoce uregulowanym prawnie otoczeniu biznesowym poprzez eliminację nadwyżek mocy produkcyjnych i poprawę wydajności.

Następujące plany reorganizacji zostały dziś ogłoszone w Polsce:

Połączone zostaną piony handlowe obu firm (sprzedaż i marketing) wraz z działami wspierającymi. Celem połączenia jest zwiększenie efektywności działań Imperial Tobacco Group w Polsce, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Planowany okres zakończenia przechodzenia pracowników firmy Altadis Polska S.A. do Imperial Tobacco Polska S.A. to koniec 2008 roku.

Pracownicy firmy Altadis Polska po przejściu do Imperial Tobacco Polska zostaną automatycznie objęci postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawartego przez Imperial ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników w dniu 4 sierpnia 1999 r.

Po zakończeniu procesu przenoszenia pracowników zostanie przeprowadzona reorganizacja nowej struktury handlowej firmy Imperial Tobacco Polska, która będzie się również wiązać niestety ze zwolnieniami grupowymi. Jej szczegóły będą znane w późniejszym terminie. Kierownictwo Imperial Tobacco Polska zapewnia, że odchodzący pracownicy otrzymają niezbędne wsparcie ze strony firmy, w tym odprawy wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, odprawy ustawowe oraz pomoc w zakresie doradztwa zawodowego.

Fabryka Altadis Polska S.A. w Radomiu pozostanie niezależnym przedsiębiorstwem.

Jeśli chodzi o Dział Produkcji, to w wyniku programów restrukturyzacyjnych prowadzonych poza Polską, dodatkowa produkcja zostanie przeniesiona do Radomia i zakładu Imperial Tobacco w Tarnowie Podgórnym. Aby zapewnić wykonanie dodatkowej produkcji, w Polsce zostanie stworzonych około 400 nowych miejsc pracy.

Siedzibą firmy Imperial Tobacco Polska S.A. pozostaje Tarnowo Podgórne koło Poznania.

O planowanych zmianach zostali powiadomieni pracownicy oraz rady pracownicze działające w Imperial Tobacco Polska S.A. i Altadis Polska S.A.

Inne projekty integracyjne ogłoszone dziś przez Imperial Tobacco dotyczą działalności na szeregu innych rynków, w tym w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji.

Grupa proponuje zamknięcie sześciu ze swoich 58 zakładów produkcyjnych oraz dokonanie reorganizacji w szeregu innych lokalizacji.

Proponuje także na kilku rynkach reorganizację działów sprzedaży i marketingu oraz centralnych funkcji wspierających, w tym zasobów ludzkich, finansów oraz spraw korporacyjnych. Nie będzie to miało wpływu na część logistyczną.

Ogólnie, projekty zakładają potencjalnie utratę około 2 440 miejsc pracy z 40 000 miejsc istniejących na całym świecie.

Gareth Davis, Dyrektor Wykonawczy, powiedział: „Te projekty stanowią niezbędny krok w procesie integracji Imperial Tobacco i Altadis. Gwarantują, że stworzymy mocną przyszłość dla całej powiększonej Grupy.”

„Każda informacja o utracie miejsc pracy jest godna ubolewania i dlatego zamierzamy się teraz skupić na wspieraniu naszych pracowników. Zawsze traktowaliśmy naszych pracowników w uczciwy i odpowiedzialny sposób i zapewnimy, że proces konsultacji zostanie przeprowadzony w sposób przejrzysty i troskliwy.”

Proponowana restrukturyzacja w połączeniu z pozostałymi inicjatywami integracyjnymi pozwoli Grupie osiągnąć wcześniej ogłaszane oszczędności rzędu 300 milionów euro z końcem roku obrotowego kończącego się w dniu 30 września 2010 roku, wzrastając do około 400 milionów euro na koniec roku finansowego kończącego się w dniu 30 września 2012.

Szacowany jednorazowy koszt osiągnięcia tych oszczędności wynosi około 600 milionów euro.

Ponadto, Grupa spodziewa się na skutek synergii generować dodatkowe roczne przychody netto rzędu 60 milionów do końca roku finansowego kończącego się 30 września 2011 roku poprzez wykorzystanie możliwości stworzonych przez powiększoną platformę operacyjną Grupy oraz portfele produktów.

Noty dla redaktorów

Imperial Tobacco Group
Spółka Imperial Tobacco Group ogłosiła nabycie firmy Altadis w dniu 25 stycznia 2008 r., wzmacniając swą pozycję czwartego co do wielkości międzynarodowego koncernu tytoniowego. Grupa produkuje i sprzedaje szeroką gamę papierosów, wyrobów tytoniowych, bibułek, cygar, w ponad 160 krajach i zatrudnia obecnie około 40 000 pracowników oraz posiada 58 zakładów produkcyjnych.

Imperial Tobacco Polska S.A.
Imperial Tobacco Polska S.A. zatrudnia około 660 pracowników. Do jej najważniejszych marek należą papierosy: Davidoff, R1, West, Route 66, Mars, Mocne i Paramount. W roku 2007 spółka sprzedała prawie 12 mld sztuk papierosów, co zapewniło jej ponad 17-procentowy udział w rynku. Firma wdraża nowoczesne systemy zarządzania; posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000 i certyfikat zarządzania środowiskiem ISO 14001:1996 w zakresie produkcji i dystrybucji wyrobów tytoniowych oraz HACCP.

Altadis Polska S.A.
Altadis Polska zatrudnia około 850 pracowników. Jego strategiczne marki papierosów to: Gauloises Blondes, Iris, Spike, Tiger oraz marki cygar, w tym: Pleiades, Vegafina, Cruzeros, Mini Cohiba, Mini Montecristo. W roku 2007 firma sprzedała blisko 5,4 miliarda papierosów w Polsce, co dało jej udział w rynku w wysokości 7,7%. Spółka posiada certyfikat zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004.

Informacji udziela: Mariola Krzyżaniak, Kierownik ds. Korporacyjnych
tel. 0-61 816 50 41 , 0-507 00 50 41