Centrum prasowe

7 października 2010

Imperial Tobacco Polska S.A. dołącza do Programu Współpraca w Ochronie Praw stworzonego przez Serwis Allegro

W październiku 2010r. firma IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A. dołączyła do programu Współpraca w Ochronie Praw, stworzonego przez Serwis Allegro w celu ochrony właścicieli praw, zwłaszcza praw własności intelektualnej oraz zapewnienia legalności i większego bezpieczeństwa zawieranych w Serwisie transakcji.

Wszystkie znaki towarowe, którymi opatrzone są wyroby tytoniowe oraz akcesoria dla konsumentów wyrobów tytoniowych, a także logo korporacyjne IMPERIAL TOBACCO i nazwa IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A., są objęte prawną ochroną. Współpraca Imperial Tobacco Polska w Ochronie Praw ma na celu zapewnienie tej ochrony w sposób najbardziej skuteczny, a także ochronę sprzedających i kupujących wyroby Imperial Tobacco Polska w Serwisie Allegro przed ewentualnym naruszeniem prawa własności intelektualnej, jaką są znaki towarowe wyrobów oraz logo firmy Imperial Tobacco.

Program Współpraca w Ochronie Praw przewiduje możliwość zgłaszania aukcji naruszających prawo. Dzięki informacjom przekazanym Serwisowi Allegro przez uprawnione podmioty oraz ich zgłoszeniom, Serwis Allegro może skutecznie reagować w sytuacji pojawiania się aukcji naruszających prawo.

Kontakt:
Joanna Grabowska
Kierownik ds. korporacyjnych
Imperial Tobacco Polska S.A.
Tel. 22 719 22 24; kom: 503 04 92 75
joanna.grabowska@pl.imptob.com
www.imperial-tobacco.pl