Centrum prasowe

12 października 2011

Imperial Tobacco Polska S.A. szkoli funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu

12 października 2011 r. w Izbie Celnej w Przemyślu odbyło się 17. szkolenie dotyczące skali i źródeł przemytu, jakie dla funkcjonariuszy Izb Celnych i Policji z wydziału ds. Przestępstw Gospodarczych organizuje Imperial Tobacco Polska S.A.

Szkolenie w Izbie Celnej w Przemyślu, siedemnaste z kolei, a trzecie w tej samej Izbie Celnej (ostatnie odbyły się w 2003 i 2006 roku), w którym uczestniczyło przeszło 50 Funkcjonariuszy Służby Celnej, dotyczyło skali i źródeł przemytu wyrobów tytoniowych do Polski, a także najlepszych sposobów odróżniania produktów legalnych od nielegalnych.

Imperial Tobacco Polska S.A. od wielu lat angażuje się we wspieranie Służby Celnej w całym kraju w zwalczaniu przestępczości na rynku tytoniowym. Szkolenia organizowane przez specjalistów firmy cieszą się coraz większym powodzeniem, a udział w nich daje Funkcjonariuszom celnym i policyjnym zarówno bogatą wiedzę z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, jak i znajomość najnowszych wyników badań skali i źródeł przemytu, które na zlecenie m.in. Imperial Tobacco Polska przeprowadza Instytut Badawczy Almares.
Problem naruszania praw własności intelektualnej, jaką są poszczególne marki papierosów oraz ich opakowania jest priorytetowy dla zarówno dla Imperial Tobacco Polska, jak i całej branży tytoniowej.

Paweł Wohner, Młodszy Ekspert Służby Celnej i Koordynator Grupy Zadaniowej ds. Wyrobów Tytoniowych w Izbie Celnej w Przemyślu podkreśla problematykę zjawiska przemytu w Polsce:

Ze względu na dużą różnicę w cenie papierosów przywożonych zza wschodniej granicy i występujących w legalnym obrocie towarowym, handel wyrobami tytoniowymi na przygranicznych terenach RP jest zjawiskiem powszechnie występującym. Przewiduje się, że w najbliższych latach zjawisko przemytu i obrotu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi będzie się w dalszym ciągu rozwijać, a to z uwagi na konieczność dostosowania polskich stawek podatku akcyzowego do określonych minimów unijnych, które nie pozostanie bez wpływu na cenę czyniąc proceder przemytu jeszcze bardziej opłacalnym jak do tej pory.
Mając na uwadze powyższe, Polska oprócz statusu kraju tranzytowego dla przemytu papierosów staje się coraz częściej krajem docelowego zbytu dla wprowadzanych a także wyprodukowanych wyrobów tytoniowych.
Z racji tego, że zwalczanie przemytu papierosów jest jednym z kluczowych obszarów działalności w szczególności granicznych izb celnych a także mając na uwadze znaczące wyniki ujawnień papierosów odnotowywanych przez IC Przemyśl, które w skali kraju lokują tut. izbę na 3 miejscu (za IC Biała Podlaska i IC Białystok), prowadzenie szkoleń z problematyki przemytu wyrobów tytoniowych oraz sposobów identyfikacji oryginalnych produktów z pewnością będzie przydatne dla funkcjonariuszy celnych tut. izby w szczególności tych, którzy pełnią służbę na zewnętrznej granicy UE.

Szkolenie w Izbie Celnej w Przemyślu było siedemnastym już szkoleniem, które Imperial Tobacco prowadzi dla funkcjonariuszy Służby Celnej w całym kraju, po Łodzi, Bydgoszczy, Łężeczkach, Poznaniu (dwukrotnie), Krakowie, Białymstoku, Przemyślu, Olsztynie, Białej Podlaskiej, Szczecinie, Wrocławiu, Rzeszowie, Gdyni, Katowicach, Kielcach i Łodzi.

Kontakt:
Joanna Grabowska
Kierownik ds. Korporacyjnych
Imperial Tobacco Polska SA
Tel. 22 719 22 24; kom: 503 04 92 75
joanna.grabowska@pl.imptob.com
www.imperial-tobacco.pl