Centrum prasowe

9 listopada 2011

Imperial Tobacco Polska uhonorowana Medalem Europejskim za swoje programy stażowe i stypendialne

9 listopada 2011 roku, podczas uroczystej Gali Finałowej XXII edycji Konkursu, Imperial Tobacco Polska otrzymała Medal Europejski w kategorii „usługa”, przyznany za wieloletnie i dostosowane do zmieniającej się sytuacji rynkowej programy stażowe i stypendialne.

Spółka Imperial Tobacco Polska SA od początku swego istnienia w ramach koncernu w Polsce, tj. od roku 2004, postawiła sobie za cel zapobieganie bezrobociu w regionie swojej działalności (Wielkopolsce) i stworzyła system edukacji dla środowisk studenckich umożliwiający udział w programach stażowych oraz stypendialnych, przygotowujących młodych ludzi kończących studia do podjęcia pierwszej pracy zawodowej.
Spółka systematycznie poszerzała ofertę programów stażowych i stypendialnych, by ostatecznie - w latach 2007-2009 stworzyć wachlarz programów ukierunkowujących - w zależności od kierunku studiów - i pogłębiających wiedzę zdobytą na studiach o doświadczenie w wybranym zawodzie.

Kapituła Medalu Europejskiego doceniła wysoki poziom oferowanych przez Imperial Tobacco Polska programów stażowych i stypendialnych oraz ich znaczenie dla środowisk studenckich w Wielkopolsce.

Organizatorem tego niekomercyjnego, ogólnopolskiego konkursu jest Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE).
Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli.

Kontakt:
Joanna Grabowska
Kierownik ds. Korporacyjnych
Imperial Tobacco Polska SA
Tel. 22 719 22 24; kom: 503 04 92 75
joanna.grabowska@pl.imptob.com
www.imperial-tobacco.pl