Centrum prasowe

5 marca 2014

Certyfikat Top Employer Polska 2014 dla spółek z grupy Imperial Tobacco w Polsce

źródło: Top Employers Institute
źródło: Top Employers Institute

4 marca 2014 roku podczas uroczystej Gali finałowej konkursu organizowanego przez Top Employers Institute w Hotelu Radisson Blu w Warszawie, obie firmy z grupy Imperial Tobacco w Polsce otrzymały Certyfikat Top Employer Polska 2014.
W tym roku po raz pierwszy certyfikat otrzymały obie polskie firmy z grupy Imperial Tobacco. Imperial Tobacco Polska otrzymała to prestiżowe wyróżnienie już po raz czwarty. Nagrodę w imieniu obu firm z grupy Imperial Tobacco w Polsce odebrały: Anna Chudzichowska, Dyrektor Zasobów Ludzkich w Imperial Tobacco Polska oraz Monika Kozior, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w Imperial Tobacco Polska Manufacturing.

Wyróżnienie przyznawane jest przez Top Employers Institute (działający wcześniej jako Instytut CRF), który certyfikuje na całym świecie warunki pracy, tworzone przez pracodawców dla swoich pracowników. Certyfikat przyznawany jest wyłącznie organizacjom spełniającym najwyższe standardy w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Instytut przeprowadza obiektywne, oparte na faktach badanie, ustalając czy dana organizacja spełnia wymagania, a tym samym czy może zostać certyfikowana.

Certyfikat Top Employer jest zewnętrznym, niezależnym potwierdzeniem posiadania najwyższych standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Mamy świadomość jak cenny jest nasz pracownik i jego rozwój i dlatego najważniejsze jest dla nas: dbalość o bezpieczne i przyjazne warunki pracy, poszanowanie wartości, oraz satysfakcja osobista i zawodowa – mówi Anna Chudzichowska, Dyrektor Zasobów Ludzkich w Imperial Tobacco Polska.

Jesteśmy bardzo dumni, że w tym roku również Imperial Tobacco Polska Manufacturing została odznaczona certyfikatem Top Employer Polska 2014. Stanowi on obiektywne potwierdzenie, że nasza firma jest dla pracowników dobrym miejscem pracy. Jest to szczególnie ważne dla nas jako jednego z największych pracodawców w regionie radomskim - dodaje Monika Kozior, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w Imperial Tobacco Polska Manufacturing.

Istotą procesu obowiązującego w projekcie Top Employer jest to, że wszyscy uczestnicy muszą przejść szczegółowe badanie i spełnić wysokie standardy polityki zatrudnienia w pięciu kategoriach: świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe i warunki pracy, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej oraz zarządzanie kulturą organizacyjną firmy. Dopiero pozytywna ocena w każdym z powyższych aspektów pozwala na uzyskanie certyfikatu. Dodatkową gwarancją prawidłowego przebiegu procesu jest niezależny audyt wszystkich odpowiedzi.

Metodologia Top Employer została stworzona przez Instytut CRF, wyróżniający liderów w dziedzinie HRM, przywództwa i strategii. Fundacja CRF powstała w 1991 jako wspólna inicjatywa środowiska naukowego, dziennikarzy biznesowych, stowarzyszeń handlowych, badaczy oraz międzynarodowych wydawców w celu zapewnienia obiektywnej oceny oraz potwierdzenia polityki HRM. Siedziba główna Instytutu CRF, działającego w dwunastu krajach na trzech kontynentach, znajduje się w Holandii.

Kontakt:
Aneta Kurowska - Siuda
Kierownik ds. Korporacyjnych
Imperial Tobacco Polska S.A.
Tel. 22 719 22 25; kom: 508-010-251
aneta.kurowska@pl.imptob.com