Kontakt

Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA
ul. Tytoniowa 2/6, 26-600 Radom
Tel. + 48 48 36 11 000/213
Fax: + 48 48 36 32 004

Kontakt dla Mediów:
Aneta Kurowska-Siuda
Kierownik ds. Korporacyjnych
Rzecznik Prasowy
tel. (22) 719 22 25
tel. kom. 508 010 251
aneta.kurowska@pl.imptob.com

Sąd Rejonowy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000075408
NIP: 796-10-02-877
REGON: 670722645
Kapitał zakładowy: 37 550 540 zł
całkowicie wpłacony