Kontakt

Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA
ul. Tytoniowa 2/6, 26-600 Radom
Tel. + 48 48 36 11 000/213
Fax: + 48 48 36 32 004

Sąd Rejonowy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000075408
NIP: 796-10-02-877
REGON: 670722645
Kapitał zakładowy: 37 550 540 zł
całkowicie wpłacony