Zarząd

Krzysztof Kord

Krzysztof Kord

Prezes Zarządu,
Dyrektor fabryki

Monika Kozior

Monika Kozior

Członek Zarządu,
Dyrektor ds. doskonalenia
systemów operacyjnych