Zarząd

Ales Struminsky

Ales Struminsky

Prezes Zarządu

Anna Chudzichowska

Anna Chudzichowska

Członek Zarządu, Dyrektor HR

Anna Kaczkowska-Donaj

Anna Kaczkowska-Donaj

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Wojciech Skowroński

Wojciech Skowroński

Członek Zarządu, Dyrektor Fabryki

Grażyna Sokołowska

Grażyna Sokołowska

Członek Zarządu, Dyrektor ds. korporacyjnych i prawnych