Akademia Menedżera

Akademia Menedżera to program rozwojowy dla obecnych i przyszłych menedżerów. Ma on na celu zbudowanie umiejętności ogólnobiznesowych, kompetencji przywódczych oraz umiejętności zawodowych, pełniąc jednocześnie funkcję integracyjną wśród Pracowników wszystkich działów Pionu Handlowego Imperial Tobacco Polska S.A. Uczestnicy zyskują szersze spojrzenie na swoją pracę z perspektywy procesów zachodzących w całej firmie i dzielą się wiedzą, a projekty przez nich wypracowane realnie wpływają na usprawnienie pracy całej firmy.