Coaching

Coaching jako forma rozwoju Pracowników, pomaga korzystać z całego potencjału, jaki posiada dana osoba, buduje świadomość swoich silnych stron i obszarów do poprawy. Efektem jest maksymalizacja wydajności, gdyż coaching eliminuje wewnętrzne bariery i prowadzi do trwałych zmian. Przez to, że menedżer często sam jest coachem, rozumie lepiej swoich podwładnych i skuteczniej nimi zarządza. W Imperial Tobacco Polska S.A. regularny coaching jest udziałem Pracowników Sił Sprzedaży - od szczebla przedstawicieli handlowych, poprzez menedżerów liniowych, aż do poziomu menedżerów zarządzających regionami i wiąże się z tzw. "on-the-job training", czyli szkoleniem w środowisku pracy danego Pracownika.