Pion Handlowy z wyłączeniem Przedstawiciela Handlowego

Proces rekrutacji do wybranego działu składa się z trzech etapów:

I – W pierwszym etapie analizujemy nadesłane aplikacje pod kątem zgodności z profilem stanowiska – bierzemy pod uwagę wykształcenie, doświadczenie, deklarowane umiejętności i wybieramy te osoby, które spełniają wymagania formalne.

II –Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, w której bierze udziął pracownik Działu Personalnego i bezpośredni przełożeny. Na spotkaniu staramy się dowiedzieć jak najwięcej o historii zatrudnienia, kompetencjach, planach i oczekiwaniach kandydatów. Przede wszystkim ważna jest dla nas motywacja, chęć uczenia się oraz potencjał. Podczas tego etapu weryfikujemy umiejętności twarde, takie jak: znajomość języków obcych, obsługi programów komputerowych, jak i miękkie: umiejętność współpracy w zespole, kreatywność itp. Na tym etapie kandydaci mogą również poznać naszą firmę i dowiedzieć się więcej o stanowisku, o które się ubiegają.

III – Ostatnim etapem jest spotkanie z Dyrektorem Działu, do którego aplikuje dana osoba

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w tym pionie prześlij swoje CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja.dystrybucja@pl.imptob.com podając w tytule nazwę działu, do którego składasz aplikację.

Aktualne oferty pracy