Pion Operacyjny

Proces rekrutacji do wybranego działu składa się z trzech etapów:

Etap I – poświęcony jest analizie życiorysów osób zainteresowanych danym stanowiskiem. Tutaj, sprawdzamy zgodność doświadczeń zawodowych z wymaganiami na dane stanowisko pracy.

Etap II – Kolejnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna, w której bierze udział pracownik Działu Personalnego i przyszły przełożony. Podczas tej rozmowy, naszym celem jest zapoznanie się z predyspozycjami osobowościowymi kandydata, sprawdzenie jego wiedzy merytorycznej, poznanie jego planów zawodowych, oczekiwań, doświadczeń i dotychczasowych osiągnięć.
Z naszej strony kandydat może liczyć na przedstawienie struktury firmy, wartości, którymi się kierujemy, oczekiwań wobec niego oraz zakresu i charakteru obowiązków na danym stanowisku. Staramy się udzielać wszystkich niezbędnych informacji, przydatnych na tym etapie rekrutacji.
W niektórych procesach rekrutacji posługujemy się metodą Assessment Centre, gdzie kandydaci oceniani są w zadaniach grupowych i indywidualnych.

Etap III – Na tym etapie podejmujemy decyzję o wyborze kandydata i udzielamy informacji zwrotnej osobom uczestniczącym w spotkaniach. Jeśli decyzja o przyjęciu jest pozytywna, kontaktujemy się z kandydatem, by omówić szczegółowo warunki zatrudnienia.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Pionie Operacyjnym (Zakład Produkcyjny w Jankowicach) prześlij swoje CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@pl.imptob.com

Aktualne oferty pracy