Proces rekrutacji

ETAP I

  • analiza dokumentów
  • analiza zadania*
  • wywiad telefoniczny

Na tym etapie zwracamy uwagę na:

- Twoją aktywność pozastudencką
- Twoje dotychczasowe doświadczenia
- Twoją motywację


*dotyczy Pionu Operacyjnego

ETAP II

  • Assessment Centre
  • rozmowa kwalifikacyjna
  • prezentacja przed Kierownictwem Zakładu*

Na tym etapie liczy się:

- Twoja osobowość
- Twoje plany zawodowe
- Twoje oczekiwania