Program rozwoju mechaników

Celem programu jest usystematyzowany rozwój kompetencji nowo zatrudnionych Młodszych Mechaników. Każdy uczestnik programu ma przydzielonego opiekuna Mechanika-Trenera, który wspiera rozwój uczestnika własnym doświadczeniem i kompetencjami. Kolejnym elementem programu jest udział w szkoleniach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.