Zarządzanie talentami

Program skierowany jest do Pracowników Pionu Operacyjnego, charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wynikami w pracy, proaktywną postawą oraz gotowością do podejmowania dodatkowych aktywności zawodowych.

Uczestnicy programu biorą udział w aktywnościach szkoleniowych:

  1. Szkolenia wewnętrzne – dostarczenie wiedzy dotyczącej procesów zachodzących wewnątrz firmy. Szkoleniowcami są eksperci z Imperial Tobacco Polska S.A., często uczestnicy programu,
  2. Szkolenia zewnętrzne – m.in. dotyczące rozwoju umiejętności interpersonalnych, kreatywnego myślenia, a także wiedzy z zakresu zarządzania projektami, zespołem oraz przywództwa sytuacyjnego.