Stanowisko Imperial Brands PLC

Dostawa i dystrybucja

Rygorystycznie wdrażamy w pełni udokumentowaną i odpowiedzialną politykę dostaw. Stosujemy ścisłe metody kontroli w całej naszej globalnej sieci dystrybutorów i jesteśmy w pełni przygotowani do współpracy ze światowymi agendami wymiaru sprawiedliwości w celu zwalczania nielegalnego handlu.

Nielegalny handel wyrobami tytoniowymi

Jesteśmy całkowicie przeciwni przemytowi i zaangażowaliśmy się we współpracę z rządami i władzami celnymi przy realizacji działań mających na celu walkę z tym zjawiskiem oraz z podrabianiem wyrobów.

Nasze międzynarodowe doświadczenie wskazuje na to, że zbyt wysokie podwyżki podatków napędzają rozwój nielegalnego handlu.

Korzyści z przemytu i podrabiania uzyskują wyłącznie przestępcy, tworząc rynek, który jest całkowicie pozbawiony kontroli i odpowiedzialności. W rezultacie osoby niepełnoletnie mogą łatwiej kupić wyroby tytoniowe, rządy tracą przychody budżetowe z podatków, a źródła utrzymania niezależnych sprzedawców tytoniu są zagrożone.

Stosujemy rygorystyczne metody kontroli w naszej globalnej sieci dystrybucyjnej oraz posiadamy dedykowany zespół specjalistów, którzy działają na skalę międzynarodową we współpracy z rządami, władzami celnymi i podatkowymi, aby przeciwdziałać dostawom oraz sprzedaży nielegalnych wyrobów.

Powodzenie naszych aktywności pomogło znacznie zmniejszyć przemyt oryginalnych wyrobów Imperial Tobacco.

Nasze działania w tym obszarze coraz częściej koncentrują się na walce z podróbkami, które staja się poważnym problemem dla wielu sektorów dóbr konsumpcyjnych.

Nasze marki produkowane są według najwyższych standardów i są zgodne z wszystkimi wymaganiami regulacyjnymi. Wyroby podrabiane nie są zgodne z tymi wymogami i dlatego pozbawiają palaczy jakości i smaku, który oni kojarzą ze swoimi ulubionymi markami.

Detaliści i konsumenci powinni kupować wyroby tytoniowe wyłącznie z legalnych źródeł.

Praca dzieci

Polityka Imperial Brands PLC obejmuje zapewnienie, że Grupa oraz jej jednostki zależne nie zatrudniają dzieci.

Pracujemy z naszymi dostawcami by zachęcić ich do poszanowania międzynarodowych standardów dotyczących zakazu pracy dzieci. Współpracujemy z odpowiednimi interesariuszami by wyeliminować wykorzystywanie dzieci w sektorze tytoniowym.

Imperial Brands PLC jest członkiem zarządu Fundacji na Rzecz Wyeliminowania Pracy Dzieci w Przemyśle Tytoniowym (www.eclt.org). Jest to partnerstwo stworzone przez organizacje reprezentujące pracowników przemysłu tytoniowego, plantatorów, dostawców i producentów, wspierane przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), którego celem jest poprawa dostępu do edukacji i zapewnienie alternatyw dla pracy dzieci. Fundacja ECLT stara się zapewnić, że dzieci otrzymują wychowanie, które daje im najlepsze szanse na odniesieniu sukcesu we wszystkich aspektach życia.

Licencje dla handlu detalicznego

Popieramy karanie sprzedawców, którzy sprzedają wyroby tytoniowe osobom niepełnoletnim i ściganie przestępców handlujących przemycanymi lub podrabianymi wyrobami.

Nie sądzimy by licencjonowanie detalistów zapobiegło nielegalnej sprzedaży. Walka z nielegalnym handlem odbywa się już za pomocą współpracy przemysłu tytoniowego z władzami krajowymi, bez niepotrzebnej biurokracji i kosztownego systemu licencji.

Licencjonowanie sprzedawców detalicznych w niewielkim stopniu przyczynia się do redukcji palenia wśród młodzieży lub nielegalnego handlu. Przemycane i podrabiane wyroby rzadko są sprzedawane poprzez legalny łańcuch dystrybucji.

Genetycznie modyfikowany tytoń

Nie mamy zamiaru używać genetycznie zmodyfikowanego tytoniu ponieważ nie sądzimy by nasi konsumenci chcieliby kupować wyroby, które zawierają genetycznie zmodyfikowane materiały.

Podejmujemy kroki by zapewnić, że nie kupujemy ani nie używamy tytoniu modyfikowanego genetycznie. Działania te obejmują regularne testy.

Powrót