Kontakt

Imperial Tobacco Polska S.A.
Jankowice, ul. Przemysłowa 1
62-080 Tarnowo Podgórne
Tel. + 48 61 816 50 00
Fax: + 48 61 816 50 01

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000026888
NIP: 779-00-48-618
REGON: 630182683
Kapitał zakładowy: 49 831 620,00 zł
całkowicie wpłacony