Nasza strategia

Celem naszej strategii jest maksymalizacja sprzedaży oraz redukcja kosztów tak, aby dostarczyć udziałowcom stały zwrot z ich inwestycji.

Wzmacniamy nasz portfel poprzez budowanie wkładu naszych marek wzrostu i marek specjalistycznych. Strategiczne skupienie się na wynikach i zyskach ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju naszej pozycji geograficznej.

Model biznesowy

Nasz model biznesowy pokazuje jak tworzymy wartość. Poprawiamy jakość naszego wzrostu skupiając się na wynikach naszych marek wzrostu i marek specjalistycznych. To podejście, w połączeniu ze skutecznym zarządzaniem kosztami, umożliwia uzyskanie wysokich marż operacyjnych. To, z kolei, generuje przepływy pieniężne które stanowią cechę charakterystyczną naszego biznesu. Wykorzystujemy te środki finansowe aby inwestować w naszą działalność, spłacać zobowiązania lub wypłacać dywidendy naszym udziałowcom.

Czynniki zwiększające sprzedaż

Zarządzanie portfelem, innowacje, zarządzanie relacjami z klientami oraz ceny to cztery główne czynniki wzrostu sprzedaży wybrane przez nas aby poprawić wyniki uzyskiwane przez nasze marki wzrostu i marki specjalistyczne.

Więcej o naszej strategii