Pion Handlowy

W skład Pionu Handlowego wchodzą następujące działy:

  • Dział Sprzedaży
  • Dział Marketingu Konsumenckiego
  • Dział Marketingu Handlowego
  • Dział Finansów
  • Dział Planowania i Badań Rynkowych
  • Dział Korporacyjno – Prawny
  • Dział Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem
  • Dział HR