Zarząd

Krzysztof Kord

Krzysztof Kord

Członek Zarządu, p.o. Dyrektora fabryki

Monika Kozior

Monika Kozior

Członek Zarządu,
Dyrektor ds. doskonalenia
systemów operacyjnych