Nasze Wartości, Społeczna odpowiedzialność firmy

Nasz świat zmienia się wraz z rosnącą globalną populacją, zmianami klimatycznymi, zmianami gospodarczymi oraz wymaganiami przy ograniczonych zasobach naturalnych. Z naszym globalnym zasięgiem i unikalnymi umiejętnościami możemy podjąć te wyzwania i przyczynić się do powstania pozytywnych perspektyw dla ludzi i środowiska. Kiedy przychodzi do podejmowania wyzwań, razem naprawdę może mieć znaczący wpływ na nasze otoczenie, czy to przez oszczędność energii i poprawę perspektyw dla ludzi, którzy tego potrzebują.

Nasi pracownicy są kluczowi dla naszego odpowiedzialnego podejścia biznesowego, życia zgodnie z wartościami oraz z poszanowaniem naszego kodeksu postępowania i prowadzenia odpowiedzialnych działań.

Jak reagować, zbiorowo i indywidualnie, określa poziom pozytywnych zmian i sukcesów, których możemy dostarczyć. Aby zmaksymalizować nasz wpływ na otoczenie zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w odpowiedzialność społeczną w całej firmie.

Dla nas oznacza to odpowiedzialność za produkt, za środowisko pracy oraz środowisko naturalne, a także odpowiedzialność za społeczeństwo.
Realizujemy nasze cztery cele odpowiedzialności społecznej poprzez pogodzenie naszej odpowiedzialności i działalności gospodarczej oraz interesów naszych beneficjentów.

Nasze 4 cele długofalowe w ramach społecznej odpowiedzialności to

  • Wspieranie legalnych rynków i naszych konsumentów
  • Tworzenie satysfakcjonującego miejsca pracy
  • Zmniejszenie naszego wpływu na środowisko
  • Wnoszenie pozytywnego wkładu społecznego

Kontakt w sprawach odpowiedzialności korporacyjnej:

Karolina Bursa-Moczulska
Kierownik ds. Korporacyjnych
Tel. +48 22 719 22 25
karolina.bursa-moczulska@pl.imptob.com