Odpowiedzialność za Produkt

Codziennie ok. 1,5 miliona osób w Polsce korzysta z naszych produktów tytoniowych. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, jednocześnie rozumiemy, że istnieją obawy społeczne związane z ich używaniem i potencjalnymi problemami zdrowotnymi, które z tego mogą wynikać. Dlatego traktujemy nasze zobowiązania poważnie stosując wysokie standardy odpowiedzialnego marketingu ukierunkowanego na wzmocnienie decyzji podejmowanych przez osoby dorosłe.

Wspieramy naszych klientów, aktywnie rozwiązując ważne dla nich kwestie, zwłaszcza takie jak przemyt i podrabianie wyrobów tytoniowych. Pracujemy w celu ochrony legalnego rynku tytoniu, który zapewnia, że ​​wyroby tytoniowe są sprzedawane tylko osobom dorosłym oraz wyklucza osiąganie zysku z nielegalnego handlu. Na tym polega ochrona przede wszystkim praw naszych konsumentów. Odpowiedzialność za jakość produktu idzie w parze z właściwym i racjonalnym zaspokojeniem potrzeb konsumentów, nam z kolei uświadamia, jak ważną społecznie i uzasadnioną spełniamy rolę. To wymaga od każdego z nas zaangażowania. Regulacje te obejmują strategię odpowiedzialności społecznej za produkt.