Odpowiedzialność za Społeczeństwo

Jako przedstawiciel międzynarodowego biznesu, przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa. Poprzez tworzenie miejsc pracy i zaangażowanie społeczeństwa przyczyniamy się do kreowania źródeł utrzymania.

Nasze firmy zachęcają do wolontariatu i wspierają różne cele społeczne. W zakresie wolontariatu został stworzony Program Wolontariatu Pracowniczego w Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska Manufacturing. Wspieramy również tworzenie zrównoważonego łańcucha dostaw i odpowiedzialnych praktyk pracy, w zgodzie z poszanowaniem praw człowieka.