Odpowiedzialność za Środowisko Naturalne

Szanujemy nasze zasoby naturalne, z których korzystamy, bez względu na to czy jest to tytoń, drewno niezbędne do produkcji opakowań, czy woda wykorzystywana m.in. do przetworzenia tytoniu. Nasze podejście w procesie produkcyjnym zakłada zmniejszenie zużycia i ponowne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz recykling.
Skupiamy się na efektywności energetycznej tak, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko. Nasze systemy zarządzania pozwalają nam ograniczyć ilość odpadów, racjonalnie wykorzystywać energię i zużycie wody.
Prowadzenie bardziej zrównoważonego podejścia wynika z faktu, że niektóre zasoby są ograniczone i muszą być stosowane w sposób odpowiedzialny. Biorąc pod uwagę ochronę środowiska naturalnego, efektywniejsza ochrona zasobów, od których jesteśmy zależni może przynieść nam oszczędności poprzez poprawę wydajności i pozwala nam lepiej wypełniać zmieniające się w tym zakresie ustawodawstwo.