Imperial Tobacco Polska zwraca uwagę, iż na rynku mogą być oferowane podrobione produkty IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A., noszące nazwy zastrzeżonych znaków towarowych, w szczególności podrobione wyroby tytoniowe.