Imperial Tobacco Polska zwraca uwagę, iż na rynku mogą być oferowane podrobione produkty IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A., noszące nazwy zastrzeżonych znaków towarowych, w szczególności podrobione wyroby tytoniowe.

Zarówno jakość wykonania, właściwości, jak i cena podrobionych produktów są zdecydowanie niższe od oryginalnych produktów IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A.

Imperial Tobacco Polska sprzeciwia się wprowadzaniu na polski rynek nielegalnych wyrobów tytoniowych.