Stop Podróbkom Papierosów

Akcja społeczno – informacyjna „Stop Podróbkom”, zorganizowana przez Imperial Tobacco Polska SA w dniach 29 października – 29 listopada 2010r. miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem, jakim są na polskim rynku podrabiane papierosy.

Patronami akcji byli: Business Centre Club, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz dziennik „Rzeczpospolita”.

Stop podróbkom - plakatPodrabiane wyroby tytoniowe, a w szczególności papierosy, są niezmiennie poważnym problemem w naszym kraju.

Przeciętna wiedza społeczna na temat możliwej zawartości podrabianych papierosów jest niezwykle ograniczona. Firma Imperial Tobacco Polska postanowiła zaalarmować opinię społeczną, zwracając uwagę na to, co mogą zawierać podrobione papierosy, wytworzone w pozbawionych podstawowych standardów higieny nielegalnych fabrykach. A może to być m.in.: arszenik, śmieci, nie przebadane substancje w niewiadomych stężeniach, szczątki organiczne itp.

Akcja „Stop Podróbkom” zwracała też uwagę na możliwe konsekwencje społeczne związane z zakupem nielegalnych papierosów, pochodzących z przemytu lub produkowanych w nielegalnych fabrykach na terenie Polski. Niektóre z tych konsekwencji to:

  • umożliwianie przestępcom zarabiania pieniędzy
  • okradanie Skarbu Państwa
  • pozbawianie pracy pracowników legalnego handlu i legalnych firm tytoniowych.

Akcja polegała na czterech emisjach insertów, propagujących Akcję, w dwóch dziennikach: „Rzeczpospolitej” i „Super Expressie”, a także na reklamie Akcji w dzienniku „Rzeczpospolita” i umieszczeniu plakatów Akcji „Stop Podróbkom!” w punktach sprzedaży papierosów, urzędach celnych oraz przejściach granicznych wzdłuż wschodniej granicy Polski.

Zarówno Imperial Tobacco Polska, jak i cała grupa Imperial Tobacco, od lat angażują się we wspieranie odpowiednich służb w walce z przemytem papierosów i z podróbkami. 27 września 2010r. Grupa Imperial Tobacco podpisała umowę z Komisją Europejską, dotyczącą współpracy w zwalczaniu przemytu papierosów na teren Unii Europejskiej.

Nielegalna produkcja staje się coraz większym problemem zarówno dla producentów wyrobów tytoniowych jak również dla Skarbu Państwa z uwagi na straty przychodów budżetowych. Wg danych, jakimi dysponuje Imperial Tobacco Polska S.A., od 2004 roku wykryto na terenie Polski 40 nielegalnych fabryk papierosów.

29/10/2010 - Imperial Tobacco Polska mówi „Stop podrabianym papierosom!”

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:

Halina Kozłowska
Rzecznik Patentowy

Telefon: +48 (48) 361 12 38
e-mail: Halina.Kozlowska@pl.imptob.com