Podróż tytoniu

Jak zgodnie podają źródła, już przed wieloma wiekami w Ameryce palono mieszankę, w skład której wchodził tytoń. Nasiona tytoniu szlachetnego do Europy trafiły jednak dopiero w XVI wieku, przywiezione przez uczestników drugiej wyprawy Krzysztofa Kolumba. Zainteresowanie tą rośliną związane było z przypisywanymi jej cudownymi właściwościami leczniczymi.

Swój wkład w rozpowszechnienie mody na palenie tytoniu miał francuski poseł Jean Nicot de Villemain, który sprowadził nową roślinę z Portugalii do Francji. Właśnie od jego nazwiska pochodzi łacińska nazwa tytoniu - Nicotiana Tabacum.

Rosnąca popularność palenia tytoniu spowodowała, że zaczęto interesować się uprawą tej rośliny. Najpierw w Ameryce, a później w rejonie Morza Śródziemnego powstały pierwsze tytoniowe plantacje. W Polsce uprawę tytoniu przejęto prawdopodobnie z Turcji, ale już za czasów Jana III Sobieskiego produkowano go tyle, że możliwy był eksport do Francji.

Dzisiaj tytoń uprawia ponad 100 krajów, głównie rozwijających się, skąd pochodzi 80 proc. zbiorów. Najważniejszymi eksporterami są: Brazylia, Chiny, Indie, Malawi, USA, Turcja i Zimbabwe. Polska jest najbardziej na północ wysuniętym obszarem uprawy tytoniu. Plantacje są zlokalizowane głównie w regionie południowo - wschodnim oraz w okręgu grudziądzkim. Ponieważ okres wegetacji w Polsce jest bardzo krótki, a tytoń jest rośliną ciepłolubną, podstawę upraw stanowią mniej wymagające tytonie typu Burley oraz Virginia.