Dostępność

Naszą stronę internetową zaprojektowaliśmy w taki sposób, żeby zapewnić jej dostępność dla jak największej grupy użytkowników.

Klawisze dostępu

Klawisze dostępu to skróty klawiszowe, których można używać zamiast myszki do nawigacji po stronie internetowej.

Jeśli korzystasz z systemu Windows, aby przejść na inną stronę wciśnij klawisz Alt oraz odpowiedni klawisz dostępu, a następnie puść oba klawisze. Naciśnij Enter, aby przejść na wybraną stronę.

Aby przejść do:
Podstrony „Dostępność” – wciśnij jednocześnie Alt i klawisz „0”. Puść. Wciśnij Enter.
Strony głównej – wciśnij jednocześnie Alt i klawisz „1”. Puść. Wciśnij Enter.
Treści podstrony – wciśnij jednocześnie Alt i klawisz „S”. Puść. Wciśnij Enter.

Uwaga – nie wszystkie przeglądarki umożliwiają używanie klawiszy dostępu.

Wielkość czcionki

Wielkość czcionki wyświetlanej na stronie internetowej można zmieniać zgodnie ze swoimi preferencjami. W programie Internet Explorer, należy wybrać „Widok”, a następnie „Rozmiar tekstu” i odpowiadającą wielkość czcionki. W programie Netscape należy wybrać „Widok”, a następnie „Rozmiar tekstu” i preferowaną wielkość tekstu wyrażoną procentowo.

Arkusz stylów

Na naszą stronę internetową można zaimportować własny arkusz stylów. W programie Internet Explorer należy w tym celu w menu „Narzędzia” wybrać „Opcje internetowe”, a następnie „Dostępność”. Zaznaczając jedną, dwie lub trzy możliwe opcje możemy ignorować kolory, style i rozmiar czcionki. W tym samym oknie możemy też wybrać opcję „Formatuj dokumenty używając mojego arkusza stylów”.

Uwagi

Jesteśmy zainteresowani Państwa uwagami dotyczącymi dostępności naszej strony. Wszystkie uwagi lub problemy prosimy zgłaszać na adres: sipl@pl.imptob.com